Kontaktirajte nas info@lucullus-medical.com

Opći uvjeti lucullus sro

Uvodne odredbe

(u daljnjem tekstu "Opći uvjeti") Prodavatelj u smislu ovih općih uvjeta kupnje označava tvrtku LUCULLUS sro sa sjedištem na adresi Pribinova 4, 811 09 Bratislava, matični broj: 50 169 971, upisan u trgovački registar Okružnog suda u Bratislavi I. operater ”) i poslovnica za povrat robe i reklamacije LUCULLUS sro, SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kontakti

E-mail: info@hk-green.sk

Linija za korisnike: +421 222 200 062 (pon - pet: 9:00 - 15:00)

Narudžbe

 1. Robu možete odabrati pregledavanjem kataloga na našoj web stranici hk-green.sk kao uz pomoć operatera na liniji +421 948 928 971 (pon - pet: 9:00 - 15:00).
 2. Prilikom online naručivanja navedite sljedeće podatke: Ukoliko kupujete kao potrošač, odnosno kao fizička osoba koja ne nastupa pri sklapanju ugovora na daljinu u okviru svoje djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja, navedite ime i prezime, adresu. Istovremeno unesite svoj telefonski broj i e-mail. Ako kupujete u vezi s vašom poslovnom djelatnošću, također navedite naziv svoje tvrtke, identifikacijski broj, PDV broj i mjesto poslovanja ili sjedište.
 3. Nakon slanja narudžbe, vaša će narudžba biti obrađena i potvrda o primitku narudžbe odmah će vam biti dostavljena na e-mail. Slanjem narudžbe prodavatelju kupac potvrđuje da je prodavatelj pravodobno i uredno ispunio svoje obveze informiranja iz stavka 3. stavka 1. Zakona br. 102/2014 CFU o zaštiti potrošača u prodaji robe ili usluga na daljinu ili izvan nje. -trgovački ugovor. prostorijama prodavatelja te o izmjeni pojedinih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon o zaštiti potrošača u prometu robe“).
 4. Detalji narudžbe i očekivani datum isporuke robe kupcu bit će dogovoreni s Vama e-mailom. Ako je potrebno, sve daljnje informacije o Vašoj narudžbi bit će poslane na e-mail adresu koju ste naveli.

Opskrba robom

 • Prodavatelj je dužan ispuniti narudžbu i isporučiti robu kupcu u roku od 30 dana. Robu na skladištu obično šaljemo u roku od 2 radna dana. Za svaki proizvod, međutim, imamo predviđeni rok isporuke, koji nastojimo ispuniti. Robu dostavljamo radnim danom od 9:00 - 18:00 sati, o točnom danu otpreme i isporuke robe ćemo Vas obavijestiti e-mailom.
 • U slučaju da robu isporučuje ugovorni prijevoznik, kupac daje prodavatelju pravo prodavatelju prodati potreban minimum osobnih podataka za nesmetanu isporuku robe (ime, adresa, telefon).
 • Prilikom primitka robe, dostavit ćemo vam potvrdu o primitku robe. Dokaz o primitku robe je i pisani nalog za robu. Porezni dokument s kvantificiranjem kupoprodajne cijene i PDV-a kupac će dobiti e-poštom najkasnije u roku od 14 dana od isporuke robe. Smatra se da je robu preuzeo kupac u trenutku kada kupac ili treća osoba koju on odredi preuzme sve dijelove naručene robe ili:

a) roba koju je kupac naručio u jednoj narudžbi isporučuje se zasebno, u trenutku preuzimanja robe koja je posljednja isporučena,

b) isporučuje robu koja se sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja zadnjeg dijela ili posljednjeg komada,

(c) isporučuje robu više puta tijekom određenog razdoblja, u trenutku preuzimanja prve isporučene robe.

Odustajanje od ugovora (povrat robe)

 • Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora zbog prodaje zaliha, neraspoloživosti robe ili ako je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe ugovoreni ugovorom prekinuo proizvodnju ili izvršio veće promjene koje onemogućuju ispunjavanje obveza prodavatelja prema ugovoru. ugovora ili više sile, ili ako ni uz sve napore koji se od njega razumno mogu zahtijevati, ne bude u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim općim uvjetima ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini. Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti kupca o ovoj činjenici i vratiti već uplaćeni polog za robu ugovorenu u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od ugovora uplatom na račun koji je odredio kupac. Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu ili njezin dio u sljedećim drugim slučajevima:

a) u slučaju narudžbe pouzećem, narudžba se ne može potvrditi na obvezujući način (netočno naveden broj telefona, nedostupan, ne odgovara na e-mailove i sl.)

b) u slučaju da kupac-poduzetnik nije u prošlosti preuzeo robu ili na drugi način prekršio uvjete poslovanja

 • Kupac ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka robe. Kupac ima pravo raspakirati i testirati robu u tom roku na sličan način kao i inače kod kupnje u klasičnoj "kamenoj" trgovini. Međutim, testiranje ne znači početi koristiti robu i potom je vratiti prodavaču. Kupac može ostvariti pravo na odustanak od ugovora s prodavateljem u papirnatom obliku na način koji ne izaziva sumnju u odustajanje od ugovora.
 • Ako kupac odustane od ugovora, svaki dodatni ugovor vezan uz ugovor od kojeg je kupac odustao također se od početka otkazuje. Odustajanje od ugovora mora se unaprijed obavijestiti prodavatelja putem obrasca koji se mora ispuniti online na web stranici prodavatelja ili telefonom na broj +421 915 328 783. Odustajanjem od ugovora kupac je dužan dostaviti Prodavatelj kompletna roba uključujući kompletnu dokumentaciju, neoštećena, u originalnom neoštećenom pakiranju i neiskorištena u roku od 14 dana od dana primitka potvrde obrasca za odustanak od ugovora od strane prodavatelja na adresu koju je naveo prodavatelj.
 • Preporuča se osiguranje robe. Prodavatelj ne prihvaća pouzećem. Nakon valjanog odustajanja od ugovora, prodavatelj će kupcu vratiti sva plaćanja koja je kupac dokazano izvršio u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora, a posebno kupoprodajnu cijenu, uključujući trošak isporuke robe. Međutim, prodavatelj nije dužan kupcu nadoknaditi dodatne troškove ako je kupac odabrao drugi način isporuke od najjeftinije uobičajene dostave koju nudi prodavatelj. Dodatni troškovi su razlika između troškova dostave po izboru kupca i cijene najjeftinije standardne dostave koju nudi prodavatelj. Plaćanja će biti vraćena kupcu u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Plaćanje će se izvršiti na isti način na koji je kupac platio prodavatelju, osim ako je kupac u pisanoj izjavi o odustajanju od ugovora naveo drugi način plaćanja, bez naplate dodatnih naknada.
 • Ako robu kupujete u vezi s vašom poslovnom djelatnošću (o čemu odlučuje ID broj na kupoprodajnom dokumentu), pravo na odustanak ne nastaje, jer Trgovački zakon ne dopušta tu mogućnost. U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je korištena i oštećena ili nepotpuna ili je vrijednost predmetne robe smanjena kao rezultat takvog tretmana robe izvan tretmana potrebnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnost robe. kupac ima pravo na naknadu u visini vrijednosti popravka robe i vraćanja robe u izvorno stanje ili prodavatelj ima pravo zahtijevati od kupca naknadu za smanjenje vrijednosti robe i kupca je obaviješten o ovoj činjenici.

Povrat novca

 • U slučaju da kupac odustane od ugovora i isporuči prodavatelju robu koja je rabljena, oštećena ili nepotpuna, kupac se obvezuje prodavaču nadoknaditi vrijednost za koju se vrijednost robe smanjila u stvarnom iznosu, troškove nastale zbog prodavatelja u popravku robe i njenom dovođenju u izvorno stanje obračunatom prema cjeniku za postjamstveni servis robe. Sukladno ovoj točki Općih uvjeta, Kupac je dužan platiti Prodavatelju naknadu u visini razlike između kupoprodajne cijene robe i vrijednosti robe u trenutku odustajanja od kupoprodajnog ugovora.
 • Prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu plaćenu cijenu za odgovarajuću robu u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora prodavatelju. Prodavatelj nije dužan vratiti kupcu cijenu plaćenu za odgovarajuću robu prije nego što je roba isporučena od kupca zajedno s priborom uključujući dokumentaciju i sl. ili dok kupac ne dokaže slanje robe zajedno s priborom uključujući dokumentaciju i sl. natrag prodavaču.
 • Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi izravne troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe. Prilikom odustajanja od ugovora, kupac snosi izravne troškove povrata robe, koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom. Izravni troškovi povezani s povratom robe ne mogu se razumno odrediti unaprijed. Prema dostupnim informacijama, očekuje se procjena ovih troškova ovisno o veličini, težini robe, udaljenosti s koje se roba vraća i cijenama po kojima prijevoznik koji je odabrao kupac pruža svoje usluge u iznosu od CZK 50 do 4000 CZK.
 • U slučaju da kupac ne ispuni neku od gore navedenih obveza iz ovih Općih uvjeta, odustajanje od ugovora nije valjano i djelotvorno te prodavatelj nije dužan vratiti sva dokaziva plaćanja prema ovim Općim uvjetima kupcu. i ima pravo na naknadu troškova vezanih uz otpremu natrag kupcu.
 • Kupac ne može odustati od ugovora čiji je predmet:

a) prodaja robe izrađene prema posebnim zahtjevima kupca, robe po narudžbi ili robe namijenjene posebno za jednog kupca,

(b) prodaja robe koja je podložna brzom propadanju ili propadanju,

(c) prodaja robe koja se zbog svoje prirode može, nakon isporuke, neodvojivo pomiješati s drugom robom,

(d) prodaja robe zatvorene u zaštitnu ambalažu koja se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža polomljena nakon isporuke. Kupoprodajna cijena robe uvijek će biti potvrđena u specifikaciji narudžbe putem e-maila. Kupac potvrđuje da je obaviješten da je dio narudžbe obveza plaćanja cijene.

Cijene

 1. Sve cijene roba i usluga te sve naknade u online trgovini navedene su s PDV-om. Sve akcije vrijede do isteka zaliha, osim ako za određeni proizvod nije drugačije navedeno.
 2. Uvjeti jamstva regulirani su postupkom reklamacije.
 3. Prodavatelj ne snosi odgovornost za kašnjenje u isporuci robe uzrokovano kuriskom službom, odnosno navođenjem netočne adrese kupca. Kupac je dužan dobro provjeriti robu po primitku od prijevoznika/kurira i svojim potpisom potvrditi primitak robe pri primitku robe. Reklamacije za eventualnu neisporuku robe zbog kurirske službe ili oštećenje robe uzrokovano kuriskom službom potrebno je u takvim slučajevima uputiti izravno djelatniku kurirske službe. Kupac neće prihvatiti oštećenu robu od kurirske službe, a kupac će oštećenje robe evidentirati u primitku robe. Pritužbe na mehanička oštećenja robe uzrokovane transportom, čiji je prihvaćanje kupac bez nedostataka potvrdio djelatniku kurirske službe, prodavatelj neće priznati opravdanim i kupcu neće dati izvedbu iz takve reklamacije. .
 4. Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku prije otpreme robe putem e-maila ili telefona. U slučaju neisporuke robe zbog više sile ili zbog prestanka njezine proizvodnje, prodavatelj će odmah obavijestiti kupca o razlogu neisporuke. Prodavatelj je dužan osigurati mogućnost isporuke zamjenske robe. Kupac ima pravo odbiti mogućnost isporuke zamjenske robe i odustati od narudžbe navedene robe. U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene ili njezinog dijela, sredstva će biti vraćena kupcu u roku od 14 kalendarskih dana na navedeni bankovni račun po otkazivanju narudžbe.

Tvrtka LUCULLUS sro obrađuje i pohranjuje osobne podatke u skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 18/2018 Zb. Što vrijedi od 25.5. 2018. Osobni podaci i njihova zaštita

Alternativno rješavanje sporova

 1. Poštovani potrošače. Ako smatrate da smo povrijedili vaša prava ili niste zadovoljni načinom na koji smo riješili vašu žalbu, pošaljite nam svoj zahtjev za ispravku na našu e-mail adresu: reklamace@hk-green.cz.
 2. Ako na ovaj zahtjev odgovorimo negativno, ili ne odgovorimo u roku od 30 dana od slanja na e-mail adresu, ili niste zadovoljni našim rješenjem, onda temeljem izmijenjenog Zakona br. 102/2014 i Zakona br. 391 /2015 o alternativnim rješenjima potrošačkih sporova, imate pravo na alternativni (vansudski) način rješavanja sporova.
 3. Prijedlog možete podnijeti na način naveden u skladu s § 12. Zakona 391/2015 CFU.
 4. Adresa za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku u Slovačkoj Upravi za trgovinsku inspekciju je ars@soi.sk.
 5. Tijelo ADR-a može odbiti prijedlog potrošača, npr.: ako mjerljiva vrijednost spora ne prelazi 530 CZK; ako je, u svjetlu svih okolnosti, jasno da se alternativno rješavanje sporova može postići samo uz nesrazmjeran napor i tako dalje.
 6. Potrošač može podnijeti prigovor putem platforme RZS-a za alternativno rješavanje sporova, koja je dostupna online na ovoj poveznici. Potrošač iz EU-a ovdje može podnijeti pritužbu protiv trgovca iz EU-a.
 7. Troškove u vezi s alternativnim rješavanjem spora snosi svaka od stranaka u sporu zasebno bez mogućnosti njihove naknade.

Vaše zadovoljstvo kupnjom utvrđujemo putem upitnika e-poštom u okviru programa Verificiran kupac, u koji je uključena naša e-trgovina. Poslat ćemo vam ih svaki put kada kupite kod nas, osim ako je u skladu s § 62. Zakona br. Ne. 351/2011 Zb. o elektroničkim komunikacijama, s izmjenama i dopunama, nećete odbiti slanje elektroničke pošte u marketinške svrhe. Osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja upitnika u okviru programa Customer Verified na temelju našeg legitimnog interesa, koji se sastoji u utvrđivanju vašeg zadovoljstva kupnjom kod nas. Za slanje upitnika, evaluaciju vaših povratnih informacija i analizu naše tržišne pozicije koristimo posrednika u obradi, koji je operater portala Heureka.sk. U te svrhe možemo prodavati podatke o kupljenoj robi i vašu e-mail adresu. Vaši osobni podaci ne daju se trećoj strani za njihove vlastite potrebe prilikom slanja upitnika e-poštom. Možete se usprotiviti slanju upitnika e-poštom unutar programa Customer Verified u bilo kojem trenutku odbijanjem ostalih upitnika putem poveznice u e-mailu s upitnikom. U slučaju vašeg prigovora, upitnik vam dalje nećemo slati.